2ος Πίνακας Επιτυχόντων Ακαδ. Έτους 2023-2024 (4ος Κύκλος Σπουδών)

Το Π.Μ.Σ. στην «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία (MSc in Advanced Physiotherapy) του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει τον ΔΕΥΤΕΡΟ πίνακα των επιτυχόντων/ουσων φοιτητών/τριων, του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία», για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (4ος κύκλος σπουδών).

Written by