Καλωσόρισμα

Αγαπητοί φίλοι,

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών “Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα διεθνή σύγχρονα πρότυπα μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, καλύπτοντας όλα τα γνωστικά αντικείμενα της Φυσικοθεραπείας (όπως μυοσκελετική, αθλητική, καρδιολογική, αναπνευστική και νευρολογική) προσφέροντας επικαιροποιημένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο δίνοντας έμφαση στην θεραπευτική άσκηση και στις καινοτόμες επιστημονικές περιοχές της αποκατάστασης (όπως κινητικός έλεγχος και κινητική μάθηση, νευροαποκατάσταση, καρδιαγγειακές προσαρμογές στην άσκηση, χρόνιος πόνος, μυοσκελετικές δυσλειτουργίες κλπ). Στο Π.Μ.Σ δίνεται η δυνατότητα επιλογής μερικής φοίτησης για όσους εργάζονται και είναι δύσκολο να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών πλήρους φοίτησης ενώ τα μαθήματα διεξάγονται Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ώστε να διευκολύνονται όλοι οι συμμετέχοντες.

Το Π.Μ.Σ «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» είναι το πρώτο Π.Μ.Σ στην Ελλάδα με αντικείμενο τη Φυσικοθεραπεία, έχει ήδη έναν μεγάλο αριθμό αποφοίτων και πραγματοποιείται στην πόλη της Λαμίας, στο κέντρο της Ελλάδας (ενδεικτικά 1 ώρα και 45 λεπτά από Αθήνα και 2 ώρες και 20 λεπτά από Θεσσαλονίκη με το τρένο) σε σύγχρονες εγκαταστάσεις. Ο εργαστηριακός ερευνητικός εξοπλισμός που διαθέτει το Τμήμα είναι ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα και ίσως από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη διασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και έρευνα. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα, διαθέτει διεθνές κύρος ενώ αποτελεί κάθε χρόνο πόλο προσέλκυσης φοιτητών από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης. Τέλος, το εκπαιδευτικό προσωπικό του Π.Μ.Σ απαρτίζεται από έμπειρα και καταξιωμένα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος αλλά και από πολλούς επισκέπτες εκπαιδευτικούς με υψηλό κύρος και τεχνογνωσία σε ειδικά θέματα και ενότητες. Το Π.Μ.Σ «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» δίνει την δυνατότητα ολικής απαλλαγής τελών φοίτησης σε ποσοστό 30% των εισαχθέντων (παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017) καθώς και την δυνατότητα εκπόνησης της ερευνητικής μελέτης των φοιτητών σε άλλα Πανεπιστήμια του εξωτερικού με τα οποία συνεργάζεται με κάλυψη εξόδων μέσω προγράμματος Erasmus.

Ελπίζουμε ότι για όλους τους προαναφερθέντες λόγους θα είστε εσείς οι επόμενοι οι οποίοι θα συμμετέχετε στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία», θα είναι χαρά μας να έρθετε στην μεγάλη επιστημονική οικογένεια μας!

Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.

Ελένη Καπρέλη
Καθηγήτρια