Ερευνητικά Εργαστήρια

Εργαστήριο Κλινικής Φυσιολογίας της Άσκησης και Αποκατάστασης

Το Εργαστήριο Κλινικής Φυσιολογίας της Άσκησης και Αποκατάστασης (Clinical Exercise Physiology and Rehabilitation Research Laboratory) είναι ένα από τα τρία Ερευνητικά Εργαστήρια τους Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το αντικείμενο έρευνας του εργαστηρίου είναι 1) η μελέτη των άμεσων και χρόνιων προσαρμογών των διαφόρων συστημάτων του ανθρωπίνου σώματος ως αποτέλεσμα της άσκησης, 2) η διερεύνηση των μηχανισμών δυσλειτουργίας και 3) η ανάπτυξη νέων μεθόδων αποκατάστασης σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις ή παθολογικές καταστάσεις όπως ενδεικτικά αναφέρονται, οι καρδιοαναπνευστικές παθήσεις, ο διαβήτης, ο καρκίνος, η οστεοπόρωση, ο χρόνιος πόνος, οι χρόνιες μυοσκελετικές κακώσεις ή τα σύνδρομα υπέρχρησης, η αρθρίτιδα κ.λ.π και σε ειδικές ομάδες πληθυσμών όπως για παράδειγμα, οι αθλητές, οι παχύσαρκοι, οι καπνιστές, οι γυναίκες με οργανικά προβλήματα κ.λ.π.

Ιστότοπος Εργαστηρίου >>>


Εργαστήριο Ανθρώπινης Δραστηριότητας και Αποκατάστασης

Το Ερευνητικό Εργαστήριο «Ανθρώπινης Δραστηριότητας και Αποκατάστασης» εντάχθηκε στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τον Απρίλιο του 2020 (ΦΕΚ 1592/27-4-2020).

Κύριος στόχος του Εργαστηρίου είναι να προωθεί την έρευνα και την εκπαίδευση στο πεδίο της ανθρώπινης δραστηριότητας και αποκατάστασης. Πιο ειδικά, το Εργαστήριο έχει ως αντικείμενο 1) την αξιολόγηση της ανθρώπινης δραστηριότητας, υγιών και ασθενών ατόμων, ως προς την εμβιομηχανική και την φυσιολογική της διάσταση, με σκοπό την προώθηση της γνώσης στην πρόληψη, την αποκατάσταση και την μεγιστοποίηση της ανθρώπινης απόδοσης ως προς τις νευρομυϊκές, τις μυοσκελετικές και τις καρδιαναπνευστικές της παραμέτρους και 2) την ανάπτυξη και τον έλεγχο φυσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων με την χρήση των υφιστάμενων μέσων και μεθόδων της επιστήμης της Φυσικοθεραπείας, καθώς και την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπευτικών προσεγγίσεων ή/και εργαλείων που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς την επίτευξη της βέλτιστης αντιμετώπισης παθήσεων και αποκατάστασης ασθενών.

Ιστότοπος Εργαστηρίου >>>


Εργαστήριο Αξιολόγης της Υγείας και της Ποιότητας Ζωής

Το Εργαστήριο Αξιολόγης της Υγείας και της Ποιότητας Ζωής (Health Assessment and Quality of Life Lab) είναι ένα από τα τρία Ερευνητικά Εργαστήρια τους Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Στους Χώρους του Εργαστηρίου, που είναι εξοπλισμένο με τον πλέον σύγχρονο εξοπλησμό , πραγματοποιούνται μετρήσεις και εκπονούνται μελέτες από μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές των Προγραμμάτων Σπουδών υπό την καθοδήγηση μελών ΔΕΠ του Εργαστηρίου.

Ιστοτοπος Εργαστηρίου >>>