Επιτροπές Τμ. Φυσικοθεραπείας

Εσωτερική Επιτροπή Δεοντολογίας

Δημητριάδης Ζαχαρίας, πρόεδρος
Παράς Γεώργιος, μέλος
Βασιλόπουλος Αριστείδης, μέλος
Πέπερα Γαρυφαλλιά, αν. μέλος
Μπέσιος Θωμάς, αν. μέλος
Τρίγκας Παναγιώτης, αν. μέλος

Γραφείο Εκπαίδευσης

Κορτιάνου Ελένη
Καπρέλη Ελένη
Βασιλόπουλος Αριστείδης
Σπανός Σάββας
Κανελλόπουλος Ασημάκης

Θέματα Βιβλιοθήκης

Δημητριάδης Ζαχαρίας

ALUMNI

Τρίγκας Παναγιώτης
Μελίγγας Κωνσταντίνος
Σούρλης Κωνσταντίνος

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Παράς Γεώργιος
Καπράνα Κωνσταντίνα (ΔΠ)
Γιαννιώτη Βίκυ (ΔΠ)
Μπέσιος Θωμάς, αν. μέλος

ΟΜ.Ε.Α.

Στριμπάκος Νικόλαος, πρόεδρος
Κορτιάνου Ελένη, μέλος
Πουλής Ιωάννης, μέλος
Κανελλόπουλος Ασημάκης, αν. μέλος

Θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Μπέσιος Θωμάς

Υπεύθυνος ΕΣΠΑ - Οικονομικών

Σπανός Σάββας

Υπεύθυνος Ιστοσελίδων

Παράς Γιώργος
Δασκαλόπουλος Γεώργιος (ΠΠΣ)
Γιαννιώτη Βίκυ (ΠΜΣ)
Καπράνα Κωνσταντίνα