Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

2020

Bilika P, Neblett R, Georgoudis G, Dimitriadis Z, Fandridis E, Strimpakos N, Kapreli E. Cross-cultural Adaptation and Psychometric Properties of the Greek Version of the Central Sensitization Inventory. Pain Pract. 2020 Feb;20(2):188-196. doi: 10.1111/papr.12843. Epub 2020 Jan 6. PMID: 31605651

Kortianou EA, Papafilippou EK, Karagkounis A. Respiratory, cardiac and metabolic responses during electrical muscle stimulation in quadriceps muscle versus comparable voluntary muscle contractions. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. Nov 2020; 81(1):12-17. 

Vassis K, Kanellopoulos AK, Misiris I, Trigkas P, Spanos S, Poulis IA. Knee isokinetic test scores and functional hop tests findings: Are they related?. Isokinetics and Exercise Science. 2020 Jan 1;28(3):231-8.

Kortianou E, Siafaka M, Mavronasou A, Asimakos A, Koulouris N. Disease-specific knowledge in patients with COPD. A qualitative study before entering in an education program. Eur Respir J  2020; 56: Suppl. 64,74

Kortianou E, Mavronasou A, Koulopoulou M, Psylla M, Asimakos A, Koulouris N. An educational program can improve specific to medication knowledge in patients with COPD.  Eur Respir J  2020; 56: Suppl. 64,75

2021

Chalimourdas A, Dimitriadis Z, Kapreli E, Strimpakos N. Test – re-test reliability and concurrent validity of cervical active range of motion in young asymptomatic adults using a new inertial measurement unit device. Expert Rev Med Devices. 2021 Oct;18(10):1029-1037. doi: 10.1080/17434440.2021.1971971. Epub 2021 Sep 1. PMID: 34420436.

Kanellopoulos AK, Kanellopoulos EK, Dimitriadis Z, Strimpakos NS, Koufogianni A, Kellari AA, Poulis IA. Novel Software for Pain Drawing Analysis. Cureus. 2021 Dec 14;13(12).

Koufogianni A, Kanellopoulos AK, Vassis K, Poulis IA. Is Distribution of Pain related with Central Sensitization in Patients with Lower Limb Osteoarthritis? Journal of Musculoskeletal Research. 2021 Dec 6;24(04):2150019.

Λέκκας Σ, Μαυρονάσου Α, Κορτιάνου Ε. Έλεγχος συμφωνίας τριών δοκιμασιών τηλε-παρακολούθησης και δια ζώσης αξιολόγησης σε ασθενείς με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια. Φυσικοθεραπεία. 2021;24(3):67-74.

Eleni Kortianou, Aspasia Mavronasou, Dimitrios Tsimouris, Nikolaos Kazatzis, Zoi Eleni Apostolara, Sotirios Lekkas, Maria Isakoglou, Stamatoula Tsikrika, Angelos Liontos, Marianna Christaki, Charalampos Milionis, Ioannis Kalomenidis. Monitoring physical and psychological status in home-quarantined patients with COVID-19 after hospitalization. European Respiratory Journal 2021 58: PA2267; DOI: 10.1183/13993003.congress-2021.PA2267.

Eleni Kortianou, Dimitrios Tsimouris, Aspasia Mavronasou, Sotirios Lekkas, Nikolaos Kazantzis, Maria Isakoglou, Georgia Dimakou, Zafeiria Barmparessou, Stamatoula Tsikrika, Vissaria Sakka, Angelos Liontos, Marianna Christaki, Charalampos Milionis, Ioannis Kalomenidis.Delivering an 8-week in-home telerehabilitation exercise program in patients with COVID-19 during the first pandemic in Greece.  European Respiratory Journal 2021 58: PA2261; DOI: 10.1183/13993003.congress-2021.PA2261.

Κortianou E,  Tsimouris D, Mavronasou A, Lekkas S, Kazantzis N, Isakoglou M, Dimakou G, Barmparessou Z, Tsikrika S, Sakka V, Liontos A, Christaki M, Milionis C, Kalomenidis I. Delivering an 8-week in-home telerehabilitation exercise program in patients with COVID-19 during the first pandemic in Greece. Eur Respir J  2021; 58:PA2261

Kortianou E,  Mavronasou A, Tsimouris D, Kazantzis N, Apostolara ZE, Lekkas S, Isakoglou M, Dimakou G, Barmparessou Z, Tsikrika S, Sakka V, Liontos A, Christaki M, Milionis C, Kalomenidis I. Monitoring physical and psychological status in home-quarantined patients with COVID-19 after hospitalization. Eur Respir J  2021; 58:PA2267

2022

Siafaka M, Kortianou E, Mavronasou A, Rovina N, Koulouris N.G. Disease management knowledge in Greek patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease before entering pulmonary rehabilitation is poor. A qualitative study. Pneumon 2022; 35(1):8.

Vassis K, Spanos S, Trigkas P, Paras G, Poulis I. The Concept of Acceleration and Deceleration in Isokinetics and Its Relation to 3 Hop Tests. Journal of Sport Rehabilitation. 2022 Mar 31;1(aop):1-5.

Kortianou EA., Tsimouris D., Mavronasou A., Lekkas S., Kazatzis N., Apostolara ZE., Isakoglou M., Dimakou G., Barmparessou Z., Tsikrika S., Sakka V., Liontos A., Christaki M., Milionis H., Kalomenidis I. Application of a home-based exercise program combined with tele-rehabilitation in previously hospitalized patients with COVID-19: A feasibility, single-cohort interventional study Pneumon 2022; 35(2):1–10.

Katsarou M.S., Iasonidou E., Osarogue A., Kalafatis E., Gatzonis S., Pappa S., Verentzioti A., Stefanatou M., Gounopoulos P., Demponeras C., Konstantinidou E., Drakoulis N., Asimakos A., Antonoglou A., Mavronasou A., Spetsioti S., Kotanidou A., Katsaounou P. Collaborative Research for Long COVID Haulers in Greece (Characteristics, Clinical Assessment and Rehabilitation). Non-hospitalized and Hospitalized Long COVID Patients Share Similar Symptom Patterns. Journal of Personalized Medicine 2022; 12(6):987. doi: 10.3390/jpm12060987.

Kortianou EA., Mavronasou A., Sapouna V. Practicalities for Exercise Prescription in Long-COVID-19 Rehabilitation. A Narrative Review European Society of Medicine 2022; 10(5). 

Bilika P, Nijs J, Fandridis E, Dimitriadis Z, Strimpakos N, Kapreli E. In the Shoulder or in the Brain? Behavioral, Psychosocial and Cognitive Characteristics of Unilateral Chronic Shoulder Pain with Symptoms of Central Sensitization. Healthcare (Basel). 2022 Aug 30;10(9):1658. doi: 10.3390/healthcare10091658. PMID: 36141270; PMCID: PMC9498916.

Μαυρονάσου Α, Ασημάκος Α., Βλαχάκος Β., Κατσαούνου Π., Κορτιάνου Ε. Έλεγχος συμφωνίας μεταξύ τριών δοκιμασιών μέσω τηλε-παρακολούθησης σε ασθενείς μετά από νόσο COVID-19. Φysikotherapia 2022; 25(2):27.

Καλλιανιώτη ΜΑ., Μαυρονάσου Α., Κορτιάνου Ε., Η χρήση των λειτουργικών δοκιμασιών αξιολόγησης από Έλληνες φυσικοθεραπευτές σε ασθενείς post-covid. Φysikotherapia 2022; 25(2):25

Δαλαμαρίνης Π., Αγιασμάτης Μ., Νεμτσίδη Α., Αλεβίζος Δ., Μαυρονάσοσυ Α., Κορτιάνου Ε. Η δοκιμασία σκαλοπατιού Chester έχει μέγιστες φυσιολογικές αποκρίσεις στην ικανότητα για άσκηση σε νεαρούς άνδρες και γυναίκες. Σύγκριση με την παλίνδρομη δρομική δοκιμασία Shuttle. Φysikotherapia 2023; 26(2): DOI 10.55742/CUHI8064

Κεχαγιά Γ, Κορτιάνου Ε. Διερεύνηση συμφωνίας της εξ αποστάσεως αξιολόγησης και της δια ζώσης κλινικής αξιολόγησης με χρήση ειδικών δοκιμασιών σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση. Φysikotherapia 2023; 26(2): DOI 10.55742/CUHI8064

Μαυρονάσου Α, Ασημάκος Α, Βασιλόπουλος Α, Κατσαούνου Π, Κορτιάνου Ε. Εξ αποστάσεως εφαρμογή μιας δοκιμασίας σκαλοπατιού αυξανόμενης έντασης: Έλεγχος αξιοπιστίας με τη δια ζώσης αξιολόγηση σε Post-covid-19 ασθενείς. Φysikotherapia 2023; 26(3):30-31.DOI 10.55742/RVGT6183

Τίγγου Ο, Σούρσου Ε, Γιαμουρίδης Ε, Τίκας Γ, Μαυρονάσου Α, Κορτιάνου Ε. Αντιλήψεις των φοιτητών φυσικοθεραπείας σχετικά με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά που συνθέτουν την εικόνα του φοιτητή κλινικής άσκησης. Φysikotherapia 2023; 26(3):75-76. DOI 10.55742/RVGT6183

Τίκας Γ, Γιαμουρίδης Ε, Σούρσου Ε, Τίγγου Ο, Μαυρονάσου Α, Κορτιάνου Ε. Στάσεις φοιτητών φυσικοθεραπείας σχετικά με κριτήρια που συνθέτουν την αξιολόγησή τους στην κλινική άσκηση. Φysikotherapia 2023; 26(3):75-76. DOI 10.55742/RVGT6183

Χατζηαβραάμ Ν, Μαυρονάσου Α, Κορτιάνου Ε. Λειτουργικές δοκιμασίες αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης. Βαθμός συμφωνίας μεταξύ δια ζώσης και εξ αποστάσεως συνθήκης. Φysikotherapia 2023; 26(3):89-90. DOI 10.55742/RVGT6183

Μπλιούμπα Χ, Καρανάσιου Ε, Αντωνίου Β, Κιτιξής Π, Λαναράς Λ, Καλατζής Κ, Πέπερα Γ (2022). Η επίδραση ενός επιβλεπόμενου προγράμματος τηλεαποκατάστασης σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπό συνθήκες πανδημίας COVID-19: Μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη κλινική μελέτη. Φυσικοθεραπεία, 25 (2), 24.

Καρανάσιου Ε, Μπλιούμπα Χ, Αντωνίου Β, Αβδουλά Ε, Καλατζής Κ, Λαναράς Λ, Πέπερα Γ. (2022). Εξίσωση πρόβλεψης της απόδοσης στην εξάλεπτη δοκιμασία βάδισης μέσω τηλεαξιολόγησης σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Φυσικοθεραπεία, 25 (3), 32.

2023

Myrto Kesidou, Thomas Besios, George Paras, Konstantinos Chandolias, Georgios M. Kyriakatis, Vasiliki Kouveliot, Eleftherios Stefas. Case Series, Τhe effect of task oriented approach on gait of hemiplegic patients. 2023 Febr ( Under Press), International Journal of Clinical Trials. DOI:https://dx.doi.org/10.18203/2349-3259.ijct20222960.

Mavronasou A, Asimakos A, Vasilopoulos A, Katsaounou P, Kortianou E. Remote administration of three functional tests in post-Covid-19 patients: Establishing inter-reliability and agreement with the face-to-face assessment (revised in Disability and Rehabilitation)

Panagiotopoulou E, Mavronasou A, S. Spanos, Kortianou E.  Teleassessment of Berg Balance Scale, Timed-up and Go and Box and Block test in patients with stroke. Establishing inter-reliability and agreement with face-to-face assessment. (submitted in International Journal of Clinical Studies)

Ornisa A. Selfo, Eleni V. Katsamagka, Altea E. Allushaj, Thomas Besios, Zacharias Dimitriadis, Konstantinos Chandolias. The Effect of Adapted Physical Activity (APA) in Children and Young Adults with Cerebral Palsy (CP): A Systematic Review”. Critical Reviews in Physical and Rehabilitation Medicine, May, 35(3):43–63.

Vassis K., Kanellopoulos A., Spanos S., Kakolyri D., Loukopoulou A., Papanikolakou V., Aivaliotis D., Poulis I. Association between isokinetic knee strength characteristics and Single-Leg Hope performance in healthy young participants. Journal of Chiropractic Medicine 2023; 22(1):27-34. doi: 10.1016/j.jcm.2022.05.003

Vassis K., Maliousis I., Spanos S., Poulis I.A. Improving the quality of Greek Web Surveys: Adaptation of the Checklists for reporting results of internet E-Surveys (CHERRIES) in Greek language. International Journal of Clinical Trials 2023; 10(3):279-281. doi: 10.18203/2349-3259.ijct20232203 

Tragoudas M., Dimitriadis Z., Koufogianni A., Kanellopoulos A., Vassis K., Gkrilias P., Spanos S., Poulis I. Test-retest reliability of pain extent and pain location using a novel pain drawing analysis software application, on patients with shoulder pain. Expert Review of Medical Devices 2023; online.  doi: 10.1080/17434440.2023.2277226

Καραγιάννη Γ., Σπανός Σ. Η επίδραση της εφαρμογής παλμικού High Intensity Laser therapy (HILT) στην αιματική ροή των περιαρθρικών ιστών του γόνατος. Φυσικοθεραπεία 2023; 26(2):85-86.

Kitsouli N., Gkanatsiou A.E., Vassis K., Lagouvardou E., Spanos S., Poulis I. Do women with patellofemoral pain syndrome have weaker hip abductor strength compared to asymptomatic individuals? Gait and Posture 2023; 106(1):S67 doi: 10.1016/j.gaitpost.2023.07.083

Pastrouma S., Kasiotis F., Gkanatsiou A.E., Kitsouli N., Vassis K., Dimitriadis Z., Spanos S., Poulis I. Comparison of neuromuscular and abductor strengthening exercises in the hip abductor muscle strength: A randomized controlled trial. Gait and Posture 2023; 106(1):S120-S161 doi: 10.1016/j.gaitpost.2023.07.193

Κασιώτης Φ., Παστρουμά Σ., Γκανάτσιου Α.Ε., Κιτσούλη Ν., Βάσσης Κ., Δημητριάδης Ζ., Σπανός Σ., Πουλής Ι. Προοδευτικές ασκήσεις αντίστασης σε σύγκριση με ασκήσεις νευρομυϊκού ελέγχου στην κινητικότητα του γόνατος. Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη. Φυσικοθεραπεία 2023; 26(2):87-88 

Χασιώτη Α., Κορτιάνου Ε., Κώτσιου Σ., Σπανός Σ. Η επίδραση της μεθόδου Schroth στην πνευμονική λειτουργία σε ασθενείς με σκολιώση. Φυσικοθεραπεία 2023; 26(3):87-88.

Στογίλκοβιτς Α, Καραγιάννη Ε, Αυγουστάτος Α, Μελλίδου Ε, Πέπερα Γ. Συσχέτιση ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών, χρόνου έκθεσης σε ηλεκτρονικές συσκευές και φυσικής δραστηριότητας με τη μυϊκή ισχύς των κάτω άκρων σε εφήβους αθλητές καλαθοσφαίρισης. Φysikotherapeia, 26 (3), 94-96.

Blioumpa C, Karanasiou E, Antoniou V, Batalik L Kalatzis K, Lanaras L, Pepera G. Efficacy of a supervised home-based telerehabilitation program in patients with type 2 diabetes: A single blind randomized controlled trial. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine 2023, 59 (5), doi: 10.23736/S1973-9087.23.07855-3 

Pepera G, Karanasiou E, Blioumpa C, Antoniou V, Kalatzis K, Lanaras L, Batalik L (2023). Tele-assessment of Functional Capacity through the Six-Minute Walk Test in Patients with Diabetes Mellitus Type 2: Validity and Reliability of Repeated Measurements. Sensors 2023, 23(3), 1354. https://doi.org/10.3390/s23031354

Stojiljkovic A, Karagianni E, Antoniou V, Pepera G (2023). Correlation of anthropometric characteristics and movement behavior with lower extremity muscle power and dynamic knee valgus in adolescent basketball athletes, preprint 2023 DOI: 10.20944/preprints202310.0143.v2.


Παρουσιάσεις σε Συνέδρια

2016

25-27 Νοεμβρίου 2016, 26ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ), Αθήνα: Κλινική ανάλυση βάδισης: Μέθοδοι, χαρακτηριστικά & ο ρόλος της στην Φυσικοθεραπεία, Βάσσης Κ., Τρίγκας Π.

25-27 Νοεμβρίου 2016, 26ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ), Αθήνα: Ο ρόλος της Νευροπλαστικότητας σε Χρόνιες Μυοσκελετικές Διαταραχές. Το Παράδειγμα του Χρόνιου Πόνου στον Αυχένα, Μάγερ Φ., Τρίγκας Π. 

25-27 Νοεμβρίου 2016, 26ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ), Αθήνα: Σωματοαισθητηριακά χαρακτηριστικά του πόνου σε ασθενείς με χρόνια οσφυαλγία μη εξειδικευμένης αιτιολογίας, Αργυρού Σ., Μανδηλάρης Α., Τρίγκας Π. 

2017

24-26 Νοεμβρίου 2017, 27ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ), Αθήνα: Διερεύνηση της φυσικής δραστηριότητας και της φυσικής κατάστασης σε υγιείς ενήλικες καπνιστές και μη καπνιστές», Ζουμποπούλου Π., Γραμματοπούλου Ε., Τρίγκας Π., Κορτιάνου Ε.

24-26 Νοεμβρίου 2017, 27ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ), Αθήνα: Αξιολόγηση της κιναισθησίας του ώμου με τη χρήση σημειακού λέϊζερ-LPARΤ, Τσολίγκας Κ., Καραβάνας Α. & Τρίγκας Π. 

24-26 Νοεμβρίου 2017, 27ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) Αθήνα: Αξιολόγηση της μονό-χερικής δυναμικής σταθερότητας του ώμου – SADS, Τσολίγκας Κ., Καραβάνας Α. & Τρίγκας Π.

Αγγελίδης Κωνσταντίνος, Τσίρκα Ειρήνη, Τόπης Αθανάσιος, Λαμπροπούλου Σοφία, Παράς Γεώργιος, Κορτιάνου Ελένη. “Τα οφέλη της συνεχόμενης και διαλειμματικής αερόβιας άσκησης στη φυσική κατάσταση και στην καθημερινή σωματική δραστηριότητα εφήβων με νοητική υστέρηση. Μελέτη περίπτωσης”. Ελεύθερη ανακοίνωση. 27ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας. «Φυσικοθεραπεία στην Ευρώπη. Μια Αυτόνομη Κλινική Προσέγγιση». 24-26 Νοεμβρίου 2017, Αθήνα

Λιξέκα Ευαγγελία, Παράς Γεώργιος, Σακελλάρη Βασιλική, Λαμπροπούλου Σοφία, Ταμπάκη Σοφία. “Η επίδραση της θεραπευτικής αναρρίχησης στην αδρή κινητική λειτουργία παιδιών και εφήβων με ημιπληγία”. Αναρτημένη ανακοίνωση. 27ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας. «Φυσικοθεραπεία στην Ευρώπη. Μια Αυτόνομη Κλινική Προσέγγιση». 24-26 Νοεμβρίου 2017, Αθήνα

24-26 Νοεμβρίου 2017, 27ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας: «Φυσικοθεραπεία στην Ευρώπη. Μια αυτόνομη κλινική προσέγγιση», Αθήνα: Κλινικός αλγόριθμος για την αντιμετώπιση του Συνδρόμου Επιγονατιδομηριαίου Πόνου,   Κελλάρη Α., Σπανός Σ.

24-26 Νοεμβρίου 2017, 27ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας: «Φυσικοθεραπεία στην Ευρώπη. Μια αυτόνομη κλινική προσέγγιση», Αθήνα: Κλινικός αλγόριθμος αποκατάστασης Τενοντοπάθειας του κάτω άκρου. Πατσέλας Θ., Σπανός Σ.

2018

20-22 Απριλίου 2018, 32ο Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΕΕΕΦ) Αθήνα: Η επίδραση των στασικών μεταβολών αυχένα και ώμου στην ηλεκτρομυογραφική δραστηριότητα των μυών της ωμικής ζώνης»., Κοντοζουδάκη A., Τρίγκας Π. (Βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης  Μεταπτυχιακού φοιτητή του Συνεδρίου).

1-2 Σεπτεμβρίου 2018, 8ο Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, Θεσσαλονίκη: Κλινική εκτίμηση της λειτουργικής έσω στροφής ισχίου, Μαυροπάνος Θ., Δημητριάδης Ζ., Κανελλόπουλος Α., Μπίλλη Ε, Τρίγκας Π., Στριμπάκος Ν., Ματζάρογλου Χ. & Καπρέλη Ε. 

Αγγελίδης Κ., Τσίρκα Ε., Τόπης Α., Λαμπροπούλου Σ., Παράς Γ., Κορτιάνου Ε. “Τα οφέλη της συνεχόμενης και διαλειμματικής αερόβιας άσκησης στη φυσική κατάσταση και στην καθημερινή σωματική δραστηριότητα εφήβων με νοητική υστέρηση. Μελέτη περίπτωσης”. Ελεύθερη ανακοίνωση. 4ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικοθεραπείας. 20-22 Απρ. 2018, Θεσσαλονίκη

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας  24 Νοεμβρίου 2018. Μπίλικα Π., Μπίλικα Δ., Nijs J. & Καπρέλη Ε.  «Ανάπτυξη εφαρμογής Android για την υποστήριξη κλινικών αποφάσεων σχετικά με την εμφάνιση συμπτωμάτων χρόνιου πόνου κεντρικής ευαισθητοποίησης» 

24-26 Νοεμβρίου 2018, 28ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας: «Νεότερα τεχνολογικά επιτεύγματα στην υπηρεσία της θεραπευτικής άσκησης. Τηλεφυσικοθεραπεία», Αθήνα: Κλινικός διαγνωστικός αλγόριθμος συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα. Κοτροκόης Γ., Σπανός Σ.

2019

33ο Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρίας Φυσικοθεραπείας 2019 Μπίλικα Π., Γεωργούδης Γ., Neblett R., Στριμπάκος Ν., Καπρέλη Ε. Διαπολιτισμική Διασκευή στην ελληνική γλώσσα του Ερωτηματολογίου Κεντρικής Ευαισθητοποίησης (CSI).

World Confederation for Physical Therapy (WCPT), Geneva, Switzerland. 2019:  Κ Vassis, I Misiris, A Kanellopoulos, E Kapreli, I. Poulis.  The relationship between isokinetic knee flexor and extensor muscular performance parameters and three functional tests. 

12-14 Απριλίου 2019, 33ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΕΕΕΦ), Αθήνα: Ο ρόλος του αλγόριθμου κλινικού συλλογισμού στην αξιολόγηση του Σύνδρομου Υπακρωμιακής Πρόσκρουσης (ΣΥΠ) σε αθλητές, Κιάνα Ε., Κανελλόπουλος Α., Κοτροκόης Γ., Μανδηλάρης Α. &  Τρίγκας Π.

29-30 Νοεμβρίου & 1 Δεκεμβρίου 2019: 29ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ), Αθήνα: Η χρήση των ορθωτικών πελμάτων στην βελτίωση της στασικής και δυναμικής ισορροπίας σε υγιή πληθυσμό. Λιανός Τ., Παράς Γ., Πουλής Ι., Τρίγκας Π., Σπανός Σ.

European Congress of Shoulder & Elbow Rehabilitation – “Brain & Pain”, ‘s-Hertogenbosch, Netherlands 13-14 December 2019: Bilika P., Nijs J., Fandridis E., Dimitriadis Z., Strimpakos N., Kapreli E. Central Sensitization Symptoms and Cognitive Behavioral Factors in people with Chronic Shoulder Pain

29-30 Νοεμβρίου & 1 Δεκεμβρίου 2019: 29ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας με θέμα «Άσκηση & Φυσική Δραστηριότητα στην Αποκατάσταση-Τι, Που, Ποιος και Πότε»  Μπίλικα Π., Nijs J., Φανδρίδης Ε., Δημητριάδης Ζ., Καπρέλη Ε.Διερεύνηση σχέσης συμπτωμάτων κεντρικής ευαισθητοποίησης και γνωσιακών συμπεριφορικών παραγόντων σε άτομα με χρόνιο πόνο στον ώμο

14-16 Μαρτίου 2019, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Δικτύου Καταγμάτων Ευθραυστότητας (FFN Gr), Πάτρα: Αξιολόγηση του γνωσιακού και λειτουργικού επιπέδου ατόμων της τρίτης ηλικίας που συμμετέχουν σε πρόγραμμα πρόληψης πτώσεων. Ηλιοπούλου Α., Εμμανουηλίδης Α., Σπανός Σ.,Πέττα Γ., Σακελλάρη Β.

12-14 Απριλίου 2019, 33ο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας (Ε.Ε.Ε.Φ.), Αθήνα: Απόκριση των αναπνευστικών, καρδιακών και μεταβολικών παραμέτρων κατά τη σύσπαση του τετρακεφάλου μυός μέσω ΗΝΜΕ και εθελούσιας συστολής. Προοπτική πιλοτική μελέτη.  Παπαφιλίππου Ε., Καραγκούνης Α., Σπανός Σ., Κορτιάνου Ε.

28 September-2 October 2019, European Respiratory Society International Congress 2019, Madrid: Respiratory, cardiac and metabolic responses during NMES in quadriceps versus a comparable voluntary muscle contraction. A prospective pilot study. Kortianou E., Papafilippou E., Karagkounis A., Spanos S., Kapreli E.

29-30 Νοεμβρίου & 1 Δεκεμβρίου 2019, 29ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας: «Άσκηση και Φυσική Δραστηριότητα στην Αποκατάσταση», Αθήνα: Δυσκίνηση Ωμοπλάτης – Κλινικός Αλγόριθμος. Χαλιμούρδας Α., Σπανός Σ.

2020

11-13 September, 5th European Congress on Physiotherapy Education 2020: Disease-specific knowledge for COPD in Greek healthcare professionals. A preliminary study in those who are involved in health care delivery. Kortianou E, Mpouzarelli A, Mavronasou A, Psylla M, Siafaka M. 

11-13 September, 5th European Congress on Physiotherapy Education 2020:  A qualitative study of patients’ disease-specific knowledge in COPD before entering in an education program. Kortianou E, Siafaka M, Mavronasou A, Psylla M, Asimakos A, Koulouris N.

5-6 Δεκεμβρίου 2020, 34ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΕΕΕΦ) (Πόστερ), Αθήνα: Η επίδραση των στασικών δυσλειτουργιών στην Ηλεκτρομυογραφική δραστηριότητα Αξονό-Ωμοπλατιαίων μυών κάτω από διαφορετικές λειτουργικές συνθήκες, Κοτροκόης Γ., Πουλής Ι., Γιόφτσος Γ., Τρίγκας Π., (2020),

5-6 Δεκεμβρίου 2020, 34ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΕΕΕΦ) , Αθήνα: Διαγνωστική ακρίβεια κλινικών δοκιμασιών σε άτομα με Σύνδρομο Επιγονατιδομηριαίου Πόνου (ΣΕΠ), Φανός – Ζιώγας Α., Γάνταρης Κ, Τρίγκας Π.

2021

World Confederation for Physical Therapy (WCPT), Dubai, United Arab Emirates. 2021: A Koufogianni, A Kanellopoulos, Κ Vassis, IA Poulis  Is the pain distribution threshold of 10% of the body area an index for Central Sensitization in lower limb OA

World Confederation for Physical Therapy (WCPT), Dubai, United Arab Emirates. 2021: A Kanellopoulos, EK Kanellopoulos, Z Dimitriadis, NS Strimpakos A Koufogianni, IA Poulis Development of a Novel Software for Pain Drawing Analysis. 

20 May 2021, European Academy of Childhood Disability (EACD) Europe 2021, 33rd Annual Meeting of European Academy of Childhood Disability, (e-Poster): Moscholouri, C., Skouma, A., Skouteli H., Trigkas, P., The role of state level and spontaneous mobility in designing early physiotherapy intervention: Case study of a child with MTHFR, 

19-20 Νοεμβρίου 2021: 7th International Congress ECOSEP: “Sports Medicine and Science: Facts for the Future”. Test-retest reliability of clinical tests of lumbopelvic motor control in healthy individuals and patients with low back pain. Kazatzis N., Kapreli E., Dimitriadis Z. 

4-5 Δεκεμβρίου 2021: 35o ΠανελλήνιοΣυνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας (E.E.E.Φ).Τηλεαξιολόγηση λειτουργικής ικανότητας μέσω της εξάλεπτης δοκιμασίας βάδισης σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2: Εγκυρότητα και αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων. Καρανάσιου Ευμορφία, Μπλιούμπα Χριστίνα, Αντωνίου Βαρσάμω, Καλατζής Κωνσταντίνος, Λαναράς Λεωνίδας, Πέπερα Γαρυφαλλιά (Βραβείο Καλύτερης Ελεύθερης Ανακοίνωσης)

4-5 Δεκεμβρίου 2021: 35o ΠανελλήνιοΣυνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας (E.E.E.Φ).Ασθενοκεντρική φροντίδα με παρεμβάσεις τηλεϊατρικής σε παιδιά με κυστική ίνωση: μια συστηματική ανασκόπηση. Σαπουνά Βάγια, Κορτιάνου Ελένη.

4-5 Δεκεμβρίου 2021: 35o ΠανελλήνιοΣυνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας (E.E.E.Φ), Αθήνα: Ομοιογένεια και συνάφεια στον τρόπο αξιολόγησης του Συνδρόμου Επιγονατιδομηριαίου Πόνου (ΣΕΠ) από τους Φυσικοθεραπευτές στην Ελλάδα: μια πιλοτική εθνική μελέτη, Φανός – Ζιώγας Α., Τρίγκας Π.

4-5 Δεκεμβρίου 2021: 35o ΠανελλήνιοΣυνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας (E.E.E.Φ), Αθήνα: Μετάφραση & διαπολιτισμική διασκευή στην ελληνική γλώσσα της κλίμακας KujalaAnterior Knee Pain Scale (AKPS)  για την υποκειμενική συμπτωματολογία  & λειτουργικούς περιορισμούς ασθενών με Σύνδρομο Επιγονατιδομηριαίου Πόνου (ΣΕΠ), Πύρου Κ., Μυστακίδου Ε., Σαμαρά Ι., Φανός-Ζιώγας Α., Στασινόπουλος Δ., Τρίγκας Π.

4-5 Δεκεμβρίου 2021: 35o ΠανελλήνιοΣυνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας (E.E.E.Φ), Αθήνα: Αξιολόγηση της απόδοσης των απαγωγών μυών του ισχίου μέσω: της ισοκινητικής δυναμομετρίας, της δυναμομέτρησης χειρός, της ηλεκτρομυογραφίας (ΗΜΓ) και της κλινικής δοκιμασίας Single Leg Squat (SLS) σε υγιείς & ασθενείς με Σύνδρομο Επιγονατιδομηριαίου Πόνου (ΣΕΠ), Πύρου Κ.,  Τσιρτσίκου Α., Πρέκας Ε., Schweizer Α., Τρίγκας Π.

4-5 Δεκεμβρίου 2021: 35o ΠανελλήνιοΣυνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας (E.E.E.Φ), Αθήνα: Η χρησιμότητα της δισδιάστατης (2D) κινηματικής ανάλυσης σε δρομείς με Σύνδρομο Επιγονατιδομηριαίου Πόνου (ΣΕΠ), Τσουκαλάς, Κ., Τσεσμελής, Δ., Τρίγκας, Π.

7TH ECOSEP Congress Sports Medicine and Science 2019: Lignou E, Nikolaou L, Bilika P, Strimpakos N, Kapreli E. Prevalence of Central Sensitization Symptoms and Psychosocial Factors in athletes after ACL reconstruction and return to play

2022

27-29 Μαΐου 2022: 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, ΠΣΦ, Θεσσαλονίκη. Αξιοπιστία Δοκιμασιών Ποσοτικού Αισθητηριακού Ελέγχου (Q.S.T.) στην Ο.Μ.Σ.Σ. σε υγιείς και ασθενείς με Χρόνιο Μυοσκελετικό Πόνο. Βασίλης Νικόλαος, Καλαμάτας Παναγιώτης, Μπίλικα Παρασκευή, Καπρέλη Ελένη.  

27-29 Μαΐου 2022: 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, ΠΣΦ, Θεσσαλονίκη. Δημιουργία και έλεγχος πρωτοκόλλου δύναμης σε λειτουργικές θέσεις σε αθλήτριες του Pole Dancing. Ιγνάτογλου Δέσποινα, Καπρέλη Ελένη. 

27-29 Μαΐου 2022: 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, ΠΣΦ, Θεσσαλονίκη. Έλεγχος συμφωνίας μεταξύ τριών δοκιμασιών μέσω τηλε-παρακολούθησης σε ασθενείς μετά από νόσο COVID-19. Μαυρονάσου Ασπασία, Ασημάκος Ανδρέας, Βλαχάκος Βασίλειος, Κατσαούνου Παρασκευή, Κορτιάνου Ελένη.

27-29 Μαΐου 2022: 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, ΠΣΦ, Θεσσαλονίκη. Η χρήση των λειτουργικών δοκιμασιών αξιολόγησης από Έλληνες φυσικοθεραπευτές σε ασθενείς postcovid. Καλλιανιώτη Μαρία-Αμαλία, Μαυρονάσου Ασπασία, Κορτιάνου Ελένη.

18-21 Μαΐου 2022: 20ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, Αθήνα. Η επίδραση της τηλεαποκατάστασης στον έλεγχο της γλυκόζης, την ικανότητα για άσκηση, τη μυϊκή δύναμη και την ψυχοκοινωνική κατάσταση σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2: Μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή. Μπλιούμπα Χριστίνα, Καρανάσιου Ευμορφία,Αντωνίου Βαρσάμω, Κούκιου Aθηνά, Καλατζής Κωνσταντίνος,Λαναράς Λεωνίδας, ΠέπεραΓαρυφαλλιά.

18-21 Μαΐου 2022: 20ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία, Αθήνα. Αξιοπιστία και εγκυρότητα αξιολόγησης λειτουργικής ικανότητας μέσω της χρήσης των τηλεπικοινωνιακών μεθόδων σε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπό συνθήκες πανδημίας Covid-19. Καρανάσιου Ευμορφία, Μπλιούμπα Χριστίνα, Αντωνίου Βαρσάμω, Μιχαηλίδου Θεανώ, Καλατζής Κωνσταντίνος, Λαναράς Λεωνίδας, Πέπερα Γαρυφαλλιά. 

27-29 Μαΐου 2022: 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, ΠΣΦ, Θεσσαλονίκη.  Η επίδραση ενός επιβλεπόμενου προγράμματος τηλεαποκατάστασης σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπό συνθήκες πανδημίας COVID-19: Μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη κλινική μελέτη. Μπλιούμπα Χριστίνα,Καρανάσιου Ευμορφία, Αντωνίου Βαρσάμω, Κιτιξής Παύλος, Λαναράς Λεωνίδας, Καλατζής Κωνσταντίνος,Πέπερα Γαρυφαλλιά.

27-29 Μαΐου 2022: 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, ΠΣΦ, Θεσσαλονίκη. Εξίσωση πρόβλεψης της απόδοσης στην εξάλεπτη δοκιμασία βάδισης μέσω τηλεαξιολόγησης σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Καρανάσιου Ευμορφία, Μπλιούμπα Χριστίνα,Αντωνίου Βαρσάμω, Αβδουλά Ευανθία, Καλατζής Κωνσταντίνος, Λαναράς Λεωνίδας, Πέπερα Γαρυφαλλιά.

10-15 Σεπτεμβρίου 2022: European Respiratory Society, Annual Congress, Βαρκελώνη.  Reliability of three functional tests via remote assessment for Post-Covid-19 patients.Mavronasou A, Asimakos A, Vlahakos V, Katsaounou P, Kortianou E

27-29 Μαΐου 2022: 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, ΠΣΦ, Θεσσαλονίκη. Σχέση ροπής απαγωγών ισχίου στην κινηματική της δυναμικής βλαισότητας του γόνατος κατά τη μονοποδική προσγείωση και το μονοποδικό κάθισμα σε γυναίκες με και χωρίς πόνο στην πρόσθια επιφάνεια του γόνατος (ΣΕΠ). Κιτσούλη Ναταλία, Γκανάτσιου Εβερίνα, Βάσσης Κωνσταντίνος, Ντούλιας Μάριος, Λαγουβάρδου Ελευθερία, Πουλής Ιωάννης 

27-29 Μαΐου 2022: 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, ΠΣΦ, Θεσσαλονίκη. Διερεύνηση της μεταβολής της δυναμικής βλαισοτητας γόνατος μετά από κόπωση των απαγωγών ισχίου σε γυναίκες. Λαγουβάρδου Ελευθερία, Βάσσης Κωνσταντίνος, Ντούλιας Μάριος, Κανελλόπουλος Ασημάκης, Πουλής Ιωάννης.

27-29 Μαΐου 2022: 30ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας. «Φυσικοθεραπεία & Διεπιστημονική Διαχείριση των Σύγχρονων Προκλήσεων», Αθήνα. “Μελέτη της επίδρασης της εξάσκησης με χρήση βαρους στη βελτίωση του καμπτικού προτύπου βάδισης σε παιδιά με σπαστικό τύπο εγκεφαλικής παράλυσης. Αξιολόγηση των κινηματικών παραμέτρων, της ισορροπίας και της αδρής κινητικής λειτουργίας” Τσεσμελής Δ., Τζαγκαράκη Μ., Γκιόνι Α., Παράς Γ. Ελεύθερη Ανακοίνωση.

27-29 Μαΐου 2022: 30ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας. «Φυσικοθεραπεία & Διεπιστημονική Διαχείριση των Σύγχρονων Προκλήσεων», Αθήνα. “Πρώιμη ανίχνευση νευροκινητικών σημείων υποψίας για αναπτυξιακή διαταραχή συντονισμού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας” Καλαϊτζή-Κυρίμη Τάνια, Παράς Γ. E-poster. 

27-29 Μαΐου 2022: 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, ΠΣΦ, Θεσσαλονίκη. “ Η επίδραση της εργοπροσανατολισμένης προσέγγισης στην επανεκπαίδευση της βάδισης σε ημιπληγικούς ασθενείς”, Κεσίδου Μυρτώ, Μπέσιος Θωμάς, Κουβελιώτη Βασιλική, Στέφας Ελευθέριος.

27-29 Μαΐου 2022: 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, ΠΣΦ, Θεσσαλονίκη. Αναρτημένη ανακοίνωση. Η επίδραση της τηλεαποκατάστασης στην ποιότητα ζωής και κατάθλιψης ασθενών με σκλήρυνση κατά πλάκας. Λύκου Π.Μ., Κυριακάτης Γ.-Μ., Μπέσιος Θ., Μιχαηλίδου Θ., Κιτιξής Π..

6-8 Οκτωβρίου, 2022: 2 European Pediatric Physiotherapy Congress, Florentia, Measuring quality of life in children aged 0-18 with spinal muscular atrophy in Greece”, Άρτεμις Δρόσου, Θωμάς Μπέσιος, Αριστοτέλης Παναγόπουλος, Γιώργος Παράς, Γιώργος Τσιγάρας.

27-29 Μαΐου 2022, 30ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας: «Φυσικοθεραπεία και Διεπιστημονική Διαχείριση των Σύγχρονων Προκλήσεων», Θεσσαλονίκη: Μελέτη του βαθμού επιστημονικής τεκμηρίωσης της πρακτικής των Ελλήνων φυσικοθεραπευτών. Μπαλαμώτη Κ., Σπανός Σ.

17-18 September 2022, 3rd International Symposium of SCOSYM, Athens: The effect of the Schroth method on pulmonary function in patients with scoliosis. A pilot study. Chasioti A., Kortianou E., Kotsiou O., Spanos S.

6th – 8th October 2022: 2nd European Paediatric Physiotherapy Congress (EUPPT), Florence, Italy. Agreement between remote and face-to-face assessment using Timed Up and Go and five times Sit to Stand tests in children with cerebral palsy. Georgia Kechagia, Eleni Kortianou.

15-16 Οκτωβρίου 2022: Πολυθεματικό Συνέδριο ΕΕΕΦ, Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας (E.E.E.Φ), Αθήνα. H επίδραση ενός συνδυαστικού προγράμματος τηλε-επιβλεπόμενης άσκησης στη λειτουργική ικανότητα, τη μυϊκή δύναμη, το γλυκαιμικό και σωματομετρικό προφίλ υπέρβαρων ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2. Μπλιούμπα Χριστίνα, Καρανάσιου Ευμορφία, Αντωνίου Βαρσάμω, Λαναράς Λεωνίδας, Καλατζής Κωνσταντίνος, Πέπερα Γαρυφαλλιά.

17-19 Οκτωβρίου 2022, Προφορική ανακοίνωση 2 European Pediatric Physiotherapy Congress, Florentia, “Measuring quality of life in children aged 0-18 with spinal muscular atrophy in Greece”, Άρτεμις Δρόσου, Θωμάς Μπέσιος, Αριστοτέλης Παναγόπουλος, Γιώργος Παράς, Γιώργος Τσιγάρας.

2023

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Φυσικοθεραπείας, 10-12 Μαρτίου 2023, Λαμία, Μαυρονάσου Α., Ασημάκος Α., Βασιλόπουλος Α., Κατσαούνου Π., Κορτιάνου Ε. Εξ αποστάσεως εφαρμογή μιας δοκιμασίας σκαλοπατιού αυξανόμενης έντασης: Έλεγχος αξιοπιστίας με τη δια ζώσης αξιολόγηση σε post-Covid-19 ασθενείς

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Φυσικοθεραπείας, 10–12 Μαρτίου 2023, Λαμία, Δαλαμαρίνης Π., Αγιασμάτης Μ., Νεμτσίδη Α., Αλεβίζος Δ., Μαυρονάσου Α., Κορτιάνου Ε. Η δοκιμασία σκαλοπατιού Chester έχει μέγιστες φυσιολογικές αποκρίσεις στην ικανότητα για άσκηση σε νεαρούς άνδρες και γυναίκες. Σύγκριση με την παλίνδρομη δρομική δοκιμασία Shuttle

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Φυσικοθεραπείας, 10–12 Μαρτίου 2023, Λαμία,       Χατζηαβραάμ Ν., Μαυρονάσου Α., Κορτιάνου Ε. Λειτουργικές δοκιμασίες αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης. Βαθμός συμφωνίας μεταξύ δια ζώσης και εξ αποστάσεως συνθήκης.

Τίκας Γ., Γιαμουρίδης Ε., Σούρσου Ε., Τίγγου Ο., Μαυρονάσου Α., Κορτιάνου Ε. Στάσεις φοιτητών φυσικοθεραπείας σχετικά με κριτήρια που συνθέτουν την αξιολόγησή τους στην κλινική άσκηση. 

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Φυσικοθεραπείας, 10–12 Μαρτίου 2023, Λαμία, Τίγγου Ο., Σούρσου Ε., Γιαμουρίδης Ε., Τίκας Γ., Μαυρονάσου Α., Κορτιάνου Ε. Αντιλήψεις των φοιτητών φυσικοθεραπείας σχετικά με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά που συνθέτουν την εικόνα του φοιτητή κλινικής άσκησης. 

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Φυσικοθεραπείας, 10–12 Μαρτίου 2023, Λαμία, Κεχαγιά Γ, Κορτιάνου Ε. Διερεύνηση της συμφωνίας μέσω της εξ αποστάσεως αξιολόγησης και της δια ζώσης  κλινικής αξιολόγησης με χρήση ειδικών δοκιμασιών σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση. 

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Φυσικοθεραπείας, 10-12 Μαρτίου 2023, Λαμία, Η επίδραση της εφαρμογής παλμικού High Intensity Laser therapy (HILT) στην αιματική ροή των περιαρθρικών ιστών του γόνατος. Καραγιάννη Γ., Σπανός Σ.

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Φυσικοθεραπείας, 10-12 Μαρτίου 2023, Λαμία, Η επίδραση της μεθόδου Schroth στην πνευμονική λειτουργία σε ασθενείς με σκολιώση. Χασιώτη Α., Κορτιάνου Ε., Κώτσιου Σ., Σπανός Σ. 

21 Πανελλήνιο  Παιδονευρολογικό Συνέδριο, 10-12 Μαρτίου 2023, Θεσσαλονίκη. Προφορική ανακοίνωση, Άρτεμις Δρόσου, Θωμάς Μπέσιος, Αριστοτέλης Παναγόπουλος, Γιώργος Παράς, ΄΄ η άποψη των γονιών και παιδιών με νωτιαία μυική ατροφία 0-18 ετών για την ποιότητα ζωής τους στην ελλάδα, Μια νέα εποχή μπροστά μας¨

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Φυσικοθεραπείας, 10-12 Μαρτίου 2023, Λαμία, Προφορική ανακοίνωση, Σ. Καζαντζίδου, Ι. Λάλας, Β. Λιολιόπουλος, Π. Κιτιξής, Θ. Μπέσιος με θέμα: Η θεραπευτική επίδραση της εικονικής πραγματικότητας σε ενηλίκους με νευρολογικές διαταραχές.

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Φυσικοθεραπείας, 10-12 Μαρτίου 2023, Λαμία, Προφορική ανακοίνωση, Π. Κιτιξής, Χ. Μωυσίδης, Α.Ε. Κουτής, Γ.Παράς, Θ. Μπέσιος με θέμα: Η θεραπευτική επίδραση των σύγχρονων ρομποτικών μέσων στο άνω άκρο ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο: Ποιοτική ανασκόπηση

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Φυσικοθεραπείας, 10-12 Μαρτίου 2023, Λαμία, Προφορική ανακοίνωση, Ε. Καλλιγέρη, Α. Κανελλοπούλου, Π. Κιτιξής, Γ.Μ. Κυριακάτης, Σ. Πέντση, Χ. Πλιάκας, Ε. Ζώγκα, Ζ. Δημητριάδης, Θ. Μπέσιος με θέμα: BIP Course στην νευροαποκατάσταση μεταξύ των Πανεπιστημίων Savonia της Φινλανδίας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Charles University της Πράγας

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Φυσικοθεραπείας, 10-12 Μαρτίου 2023, Λαμία, Προφορική ανακοίνωση, Π. Κιτιξής, Χ. Μωυσίδης, Σ. Μαντουδιώτη, Δ. Μαντζώρος, Θ. Μπέσιος με θέμα: Η θεραπευτική επίδραση της εικονικής πραγματικότητας και του exergaming σε παιδιά με νευρολογικές διαταραχές: Συστηματική ανασκόπηση.

24-27 Μαίου, Προφορική Ανακοίνωση στο 35th EACD Annual Meeting European Academy of Childhood Disability, Ljubljana, Slovenia με θέμα « Quality of life in children with Spinal Muscular Atrophy in Greece according to parents and children perspective. Are we entering the new era? » Artemis Drosou, Thomas Besios, Aristotelis Panagopoulos, George Paras.

1-3 Δεκεμβρίου, Προφορική ανακοίνωση στο 31ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, Αθήνα με θέμα «Η επίδραση της ολικής σωματικής δόνησης στη μυϊκή δύναμη, ισορροπία και μυϊκό τόνο παιδιών με εγκεφαλική παράλυση. Συστηματική ανασκόπηση», Μαντουδιώτη Σοφία, Κιτιξής Παύλος, Φραγκούλης Παναγιώτης, Μπέσιος Θωμάς

1-3 Δεκεμβρίου, Προφορική ανακοίνωση στο 31ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, Αθήνα με θέμα «Η θεραπευτική επίδραση της εικονικής πραγματικότητας και του exergaming σε παιδιά με νευρολογικές διαταραχές -Συστηματική Ανασκόπηση» Κιτιξής Παύλος, Μαντουδιώτη Σοφία, Mωυσίδης Χαρίλαος, Μπέσιος Θωμάς 

1-3 Δεκεμβρίου, Προφορική ανακοίνωση στο 31ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, Αθήνα με θέμα « Η επίδραση της θεραπευτικής αναρρίχησης στη μυϊκή δύναμη, ισορροπία και μυϊκό τόνο παιδιών με ημιπληγία. Μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή »  Κιτιξής Παύλος, Mωυσίδης Χαρίλαος, Χανδόλιας Κωνσταντίνος, Παράς Γεώργιος, Μπέσιος Θωμάς

1-3 Δεκεμβρίου, e-Poster ανακοίνωση στο 31ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, Αθήνα με θέμα «Η θεραπευτική επίδραση της εικονικής πραγματικότητας σε ενηλίκους με νευρολογικές διαταραχές – Συστηματική Ανασκόπηση» Καζαντζίδου Σοφία-Μαρία, Λάλας Ιωακείμ, Λιολιόπουλος Βασίλειος, Κιτιξής Παύλος, Μπέσιος Θωμάς 

1-3 Δεκεμβρίου, e-Poster ανακοίνωση στο 31ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, Αθήνα με θέμα « Η θεραπευτική επίδραση των σύγχρονων ρομποτικών μέσων στο άνω άκρο ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο » Κιτιξής Παύλος, Μωυσίδης Χαρίλαος, Κουτής Αθανάσιος-Εμμανουήλ, Παράς Γεώργιος, Μπέσιος Θωμάς

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Φυσικοθεραπείας, 10-12 Μαρτίου 2023, Λαμία, Προοδευτικές ασκήσεις αντίστασης σε σύγκριση με ασκήσεις νευρομυϊκού ελέγχου στην κινητικότητα του γόνατος. Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη. Κασιώτης Φ., Παστρουμά Σ., Γκανάτσιου Α.Ε., Κιτσούλη Ν., Βάσσης Κ., Δημητριάδης Ζ., Σπανός Σ., Πουλής Ι.

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Φυσικοθεραπείας, 10-12 Μαρτίου 2023, Λαμία, Συσχέτιση ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών, χρόνου έκθεσης σε ηλεκτρονικές συσκευές και φυσικής δραστηριότητας, με τη μυϊκή ισχύς των κάτω άκρων σε εφήβους αθλητές καλαθοσφαίρισης. Στογίλκοβιτς Αλεξάντερ, Καραγιάννη Ελένη, Αυγουστάτος Άγγελος, Μελλίδου Ελευθερία, Πέπερα Γαρυφαλλιά. (Προφορική Ανακοίνωση). 

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Φυσικοθεραπείας, 10-12 Μαρτίου 2023, Λαμία. Συσχέτιση της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας με το καρδιομεταβολικό προφίλ σε νεαρούς αθλητές καλαθοσφαίρισης σχολικής ηλικίας. Καραγιάννη Ελένη, Στογίλκοβιτς Αλεξάντερ, Αλεξίου Στεφανία, Πουγάτσιας Γεώργιος, Πέπερα Γαρυφαλλιά. (Προφορική Ανακοίνωση).

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Φυσικοθεραπείας, 10-12 Μαρτίου 2023, Λαμία. Αξιοπιστία και εγκυρότητα αξιολόγησης λειτουργικής ικανότητας μέσω της χρήσης των τηλεπικοινωνιακών μεθόδων σε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπό συνθήκες πανδημίας Covid-19. Καρανάσιου Ευμορφία, Μπλιούμπα Χριστίνα, Αντωνίου Βαρσάμω, Καλατζής Κωνσταντίνος, Λαναράς Λεωνίδας, Πέπερα Γαρυφαλλιά (2023). (Προφορική Ανακοίνωση).

5ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, Θεσσαλονίκη. Συσχέτιση της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας με το καρδιομεταβολικό προφίλ σε νεαρούς αθλητές καλαθοσφαίρισης νεαρής ηλικίας.  Καραγιάννη Ελένη, Στογίλκοβιτς Αλεξάντερ, Αλεξίου Στεφανία, Πουγάτσιας Γεώργιος, Πέπερα Γαρυφαλλιά (2023).  (Προφορική Ανακοίνωση).

5ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, Θεσσαλονίκη. H επίδραση των ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών και της κινητικής συμπεριφοράς στη δυναμική βλαισότητα του γόνατος εφήβων αθλητών καλαθοσφαίρισης.  Στογίλκοβιτς Αλεξάντερ, Καραγιάννη Ελένη, Αυγουστάτος Άγγελος, Μελλίδου Ελευθερία, Πέπερα Γαρυφαλλιά (2023).  (Προφορική Ανακοίνωση). 

World Confederation for Physical Therapy (WCPT) Congress, 2023, Dubai (Remote assessment and supervised telerehabilitation as novel approaches for patients with type 2 diabetes: a single-blind randomised controlled trial with reliability testing. Pepera Garyfallia, Blioumpa Christina, Karanasiou Evmorfia, Antoniou Varsamo, Lanaras Leonidas, Kalatzis Konstantinos (e-Poster). 

 44ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (Ε.Κ.Ε), Θεσσαλονίκη, 2023. Μοντελοποίηση των συσχετισμών της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας με το καρδιομεταβολικό προφίλ και την καθιστική συμπεριφορά σε έφηβους αθλητές καλαθοσφαίρισης. Καραγιάννη Eλένη, Στογίλκοβιτς Αλεξάντερ, Πέπερας Γεώργιος, Πέπερα Γαρυφαλλιά. (e-Poster). 

ENPHE conference 2023: Educating Physiotherapists for a Global Mindset, Prague, Chech.Modeling the associations of cardiorespiratory fitness and handgrip strength with cardiometabolic profile and sedentary behavior in adolescent basketball players. Karagianni Eleni, Stojiljkovic Alexander, Pepera Garyfallia. (Poster award presentation).

31ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ), Αθήνα, 2023. Στογίλκοβιτς Αλεξάνταρ, Καραγιάννη Ελένη, Πέπερα Γαρυφαλλιά (2023). Η επίδραση της σωματικής κατασκευής και της κινητικής συμπεριφοράς στη μυϊκή ισχύ κάτω άκρων και στη δυναμική βλαισότητα του γόνατος σε έφηβους αθλητές καλαθοσφαίρισης.  (Προφορική Ανακοίνωση).

31ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ), Αθήνα, 2023. Ανεξάρτητες συσχετίσεις καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύνου και καθιστικής συμπεριφοράς με τη μυϊκή δύναμη χειρολαβής σε εφήβους. Καραγιάννη Ελένη, Αλεξίου Στεφανία, Πουγάτσιας Γεώργος, Στογίλκοβιτς Αλεξάνταρ, Πέπερα Γαρυφαλλιά. (Προφορική Ανακοίνωση).