Διοίκηση

Διευθύντρια: Καθ. Ελένη Καπρέλη

Συντονιστική Επιτροπή:

Καθ. Ελένη Καπρέλη (Πρόεδρος)
Καθ. Νικόλαος Στριμπάκος
Δρ Ελένη Κορτιάνου
Δρ Ιωάννης Πουλής
Δρ Ασημάκης Κανελλόπουλος