Πρόγραμμα Παρουσίασης Διπλωματικών Εργασιών

Σας γνωρίζουμε ότι, τηνΤετάρτη26-06-2024Θαπραγματοποιηθούνοι παρουσιάσεις τωνδιπλωματικώνεργασιών των μεταπτυχιακώνφοιτητών του Π.Μ.Σ. στην «ΠροηγμένηΦυσικοθεραπεία» τουΤμήματοςΦυσικοθεραπείαςτουΠανεπιστημίουΘεσσαλίας,ωςακολούθως:

Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδ. Έτους 2023-24

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΠ21  Κλινική Νευροεπιστήμη & Αποκατάσταση ΠΑΡΑΣ ΓEΩΡΓΟΣ Μέλος ΔΕΠ Τμήματος Φυσικοθεραπείας Παν. Θεσσαλίας, Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής   Μπέσιος Θωμάς, Επίκουρος Καθηγητής     1. Σπανός Σάββας, Επίκουρος Καθηγητής 2. Μπέσιος Read more

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας* Αιτήσεις από 27-5-2024 έως και 28-6-2024 για πλήρη  φοίτηση σπουδών. Κατηγορίες υποψηφίων στο ΠΜΣΣτο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας των Α.Ε.Ι. της Read more

Εισηγητές/Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Πρωτοετών Ακαδ. Έτους 2023-2024 (4ος Κύκλος Σπουδών)

Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 121/11-10-2023 Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας σαςγνωρίζουμε τους εισηγητές/ακαδημαϊκούς σύμβουλους σας αναφορικά με την επίβλεψη της πορείας σας στοΠρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» (MSc in AdvancedPhysiotherapy) του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: ΑΜ ΦΟΙΤΗΤΗ Read more

2ος Πίνακας Επιτυχόντων Ακαδ. Έτους 2023-2024 (4ος Κύκλος Σπουδών)

Το Π.Μ.Σ. στην «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία (MSc in Advanced Physiotherapy) του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει τον ΔΕΥΤΕΡΟ πίνακα των επιτυχόντων/ουσων φοιτητών/τριων, του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία», για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (4ος κύκλος σπουδών).

Ορκωμοσία Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας που θέλουν να συμμετέχουν στην ορκωμοσία θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά από 3 έως 16 Οκτωβρίου 2023. Η αίτηση να σταλεί  με email  στο g-physio@uth.gr Παρακαλείστε να γράφετε καθαρά Read more