Εργαστήριο Κλινικής Φυσιολογίας της Άσκησης & Αποκατάστασης

Το Εργαστήριο Κλινικής Φυσιολογίας της Άσκησης και Αποκατάστασης (Clinical Exercise Physiology and Rehabilitation Research Laboratory) είναι ένα από τα τρία Ερευνητικά Εργαστήρια τους Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Στους Χώρους του Εργαστηρίου, που είναι εξοπλισμένο με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα στον τομέα της μελέτης της κλινικής φυσιολογίας, της άσκησης και αποκατάστασης, πραγματοποιούνται μετρήσεις και εκπονούνται μελέτες από μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές των Προγραμμάτων Σπουδών υπό την καθοδήγηση μελών ΔΕΠ του Εργαστηρίου.

Ιστότοπος Εργαστηρίου >>>