Εργαστήριο Αξιολόγησης της Υγείας & της Ποιότητας Ζωής

Το Εργαστήριο Αξιολόγης της Υγείας και της Ποιότητας Ζωής (Health Assessment and Quality of Life Lab) είναι ένα από τα τρία Ερευνητικά Εργαστήρια τους Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Στους Χώρους του Εργαστηρίου, που είναι εξοπλισμένο με τον πλέον σύγχρονο εξοπλησμό , πραγματοποιούνται μετρήσεις και εκπονούνται μελέτες από μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές των Προγραμμάτων Σπουδών υπό την καθοδήγηση μελών ΔΕΠ του Εργαστηρίου.

Ιστοτοπος Εργαστηρίου >>>