Συμμετοχή στη δράση “Ανοικτές Θύρες”

Στις 8 Μαρτίου 2023 συμμετέχουμε στην δράση “Ανοικτές Θύρες” του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας! Ανοίγουμε πόρτες και καλωσορίζουμε μαθητές από Γυμνάσια και Λύκεια για να γνωρίσουν το Τμήμα μας και την Επιστήμη της Φυσικοθεραπείας!

Στόχος της διοργάνωσης είναι να δοθεί έμφαση (α) στην προβολή σύγχρονων επιστημονικών επιτευγμάτων, (β) στη διαφήμιση των ερευνητικών προσπαθειών του ΠΘ, και (γ) στη μεθοδολογία διδασκαλίας και έρευνας στον ακαδημαϊκό χώρο διαμέσου επιδείξεων εκλαϊκευμένων πειραμάτων και σύντομων ελκυστικών διαλέξεων ως προς τα ενδιαφέροντα των μαθητών.

Οδηγίες για τα σχολεία: Οι «Ανοιχτές Θύρες» θα πραγματοποιηθούν από την Δευτέρα 06/03 έως την Παρασκευή 10/03/2023. Το ημερολόγιο πρόγραμμα (οι ημέρες υποδοχής) καθώς και το ωρολόγιο πρόγραμμα (ώρες υποδοχής) διαμορφώνεται αποκλειστικά από το κάθε Ακαδημαϊκό Τμήμα. Την συνολική εποπτεία της διοργάνωσης έχει το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων με τη συνεργασία του Γραφείου Διασύνδεσης του Π.Θ.

Τα ενδιαφερόμενα σχολεία παρακαλούνται να δηλώσουν την πρόθεση συμμετοχής τους από την ημέρα ανάρτησης των αναλυτικών προγραμμάτων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων στο site του Π.Θ, δηλαδή από την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου έως την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023.

Οι δηλώσεις θα αποστέλλονται στο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: career@uth.gr και στο θέμα του e-mail ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να γράφετε «Ανοιχτές Θύρες» διαφορετικά μπορεί να μην καταχωρηθεί το e-mail σας!

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2421006347 κ. Βούλγαρη Χρύσα, 2421006379 κ. Παπαντώνη Εύη. Θα τηρηθεί σειρά χρονολογικής προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία αποστολής του αιτήματος συμμετοχής και παράλληλα σειρά φθίνουσας προτεραιότητας σύμφωνα με την τάξη φοίτησης (προηγείται η Γ’ και Β’ Λυκείου).

Για τις ακυρώσεις συμμετοχής θα πρέπει να ενημερώνετε ηλεκτρονικά, στο παραπάνω e-mail, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την έναρξη της διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα για το Τμήμα Φυσικοθεραπείας: https://www.uth.gr/sites/default/files/news/2023/Tmima%20Fysikotherapeias-Lamia_402631385.docx

Written by