Πρόγραμμα Τελετής Ορκωμοσίας – Τετάρτη 8 Νοέμβρη 2023, Ώρα 09:30

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Ώρα  9.30:        Τμήμα Φυσικοθεραπείας   

  • Πρόγραμμα  Προπτυχιακών Σπουδών
  • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών – Προηγμένη Φυσικοθεραπεία

Written by