Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου SportsComp για την Ανώτατη εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Jamk, Jyväskylä της Φινλανδίας.

Το έργο SportsComp για την Ανώτατη εκπαίδευση με στόχο την βελτίωση των δεξιοτήτων των Αθλητικών Φυσικοθεραπευτών, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, πραγματοποίησε την δια ζώσης εναρκτήρια συνάντηση στο Πανεπιστήμιο Jamk, Jyväskylä, Φινλανδία, μεταξύ 25-27.10.2023. Στη συνάντηση συμμετείχαν όλοι Read more