Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου SportsComp για την Ανώτατη εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Jamk, Jyväskylä της Φινλανδίας.

Το έργο SportsComp για την Ανώτατη εκπαίδευση με στόχο την βελτίωση των δεξιοτήτων των Αθλητικών Φυσικοθεραπευτών, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, πραγματοποίησε την δια ζώσης εναρκτήρια συνάντηση στο Πανεπιστήμιο Jamk, Jyväskylä, Φινλανδία, μεταξύ 25-27.10.2023. Στη συνάντηση συμμετείχαν όλοι οι εταίροι του έργου Tartu Ulikool (TU), Vrije Universitet Brussel (VUB), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (UTH) και η Διεθνής Ομοσπονδία Αθλητικής Φυσικοθεραπείας (IFSPT). Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών, οι εταίροι επικεντρώθηκαν στην θέσπιση κοινών στόχων για τα πέντε πακέτα εργασίας με την οριστικοποίηση των δράσεων επίβλεψης, επικοινωνίας και διάδοσης των αποτελεσμάτων που θα πραγματοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου των 36 μηνών. Επιπλέον, οι εταίροι άρχισαν να σχεδιάζουν τη δημιουργία μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης στην Αθλητική Φυσικοθεραπεία και συνέχισαν να αναπτύσσουν από κοινού το εν εξελίξει Πακέτο Εργασίας 2, σχετικά με την επικαιροποίηση των δεξιοτήτων Αθλητικής Φυσικοθεραπείας στο επίπεδο 7 του EQF, το οποίο πρόκειται να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2024. Η επόμενη συνάντηση της κοινοπραξίας του έργου προγραμματίζεται για τις Βρυξέλλες και διοργανώνεται από το Vrije Universitet Brussel (VUB) τον Απρίλιο του 2024 για το πακέτου εργασίας, στις Βρυξέλλες.

Written by