Εισηγητές/Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Πρωτοετών Ακαδ. Έτους 2023-2024 (4ος Κύκλος Σπουδών)

Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 121/11-10-2023 Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας σας
γνωρίζουμε τους εισηγητές/ακαδημαϊκούς σύμβουλους σας αναφορικά με την επίβλεψη της πορείας σας στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» (MSc in Advanced
Physiotherapy) του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:


ΑΜ ΦΟΙΤΗΤΗ | ΑΓΜ ΦΟΙΤΗΤΗ | Εισηγητής/Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών
00074 Μ012423014 ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
00072 Μ012423012 ΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
00070 Μ012423010 ΜΠΕΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
00062 Μ012423002 ΤΡΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
00066 Μ012423006 ΠΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
00067 Μ012423007 ΚΟΡΤΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
00073 Μ012423013 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ
00075 Μ012423015 ΣΠΑΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
00068 Μ012423008 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
00064 Μ012423004 ΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
00063 Μ012423003 ΠΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
00069 Μ012423009 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ
00071 Μ012423011 ΣΠΑΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
00065 Μ012423005 ΤΡΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ
Καθηγήτρια Ελένη Καπρέλη

Written by